ဟံသာဝတီေအာက္ေမ့ဘြယ္အခမ္းအနားမ်ားက်င္းပ

June 2, 2013 in General

မြန္တို႔၏ရာဇဌာနီ ဟံသာဝတီ(ပဲခူး) ေနျပည္ေတာ္အား ျမန္မာဘုရင္ ဦးေအာင္ေဇယ်(အေလာင္းမင္းၾတားႀကီး) တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၁၁၉ (သာသနာသကၠရာဇ္ ၂၃၀ဝ-ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၇၅၇) ခုႏွစ္ ကဆုန္လဆုတ္ ၈ ရက္ေန႔ကို မြန္တိုင္းရင္းသားမ်ားအမွတ္ရသိရွိေစရန္ ယင္းေန႔ရက္ေရာက္ရွိတိုင္း ေအာက္ေမ့ဘြယ္အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 

ကုုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ၁၁ ဆက္

June 1, 2013 in History

ကုုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ၁၁ ဆက္ႏွင့္ အေလာင္းမင္းတရားၾကီး၏ အႏြယ္ေတာ္မ်ား

ျမန္မာ့သမိုုင္းတြင္ တတိယျမန္မာႏိုုင္ငံေတာ္ၾကီးကိုု တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အေလာင္းမင္းတရားၾကီးဘဲြ႔ခံ ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ မုုဆိုုးဖိုုျမိဳ႕သူၾကီး သီရိမဟာဓမၼရာဇာဘဲြ႕ခံ မင္းညိဳစံႏွင့္ မင္းေစာဦးတိုု႔မွ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၀၇၆ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁ရက္၊ ေသာၾကာေန႔ညတစ္ခ်က္တီးေက်ာ္တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ဦးေအာင္ေဇယ်တြင္ ညီအစ္ကိုုေမာင္ႏွမမ်ားမွာ——-

၁။ ေမာင္ေအာင္ျမိဳ႕

၂။ မခင္ဝင္း(ႏွမေတာ္)

၃။ ေမာင္ျဖိဳး(ေမာင္ေတာ္)

၄။ မခင္မင္း(ႏွမေတာ္)

၅။ ေအာင္ေအာင္ေဇယ်

၆။ေမာင္ေရႊျခဴ (ညီေတာ္)

၇။ ေမာင္ေရႊရ(ညီေတာ္)

၈။မခင္မာ(ႏွမေတာ္) ျဖစ္သည္။

အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္တြင္ မယ္ေတာ္၏ ေမာင္အရင္းျဖစ္သူ ဦးျဖိဳးျမႏွင့္ မယ္ညက္တိုု႔မွ ဖြားျမင္ေသာ ခင္ယြန္းစံႏွင့္ ထိမ္းျမားေလသည္။ အရပ္မွာ ၅ေပ ဆယ့္တစ္လက္မခန္႔ရွိျပီး ရုုပ္ရည္ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း၊ အသားညိဳျပီး၊ မ်က္ႏွာသြယ္၍ ႏွာတံေပၚေပၚႏွင့္ ခန္႔ညား၍ ရာဇ ဣေျႏၵရွိသည္ဟုု မွတ္သားဖူးသည္။ (အညႊန္း- G.E. Harvey-I bid- p.243)

သကၠရာဇ္ ၁၁၁၄ခုုႏွစ္တြင္ မုုဆိုုးဖိုုရြာကိုု ရတနာသိဃၤျမိဳ႕ဟုု သမုုတ္ျပီးလ  ွ်င္ “မဟာေလာကာဓိပတိ” ဘဲြ႕ေတာ္ကိုုခံယူ၍ ေရႊနန္းတက္ေတာ္မူသည္။ မဟာမဂၤလာရတနာဓိပတိ သီရိရာဇာစႏၵာေဒဝီအရွင္ မိဖုုရားေခါင္ၾကီးႏွင့္ သားေတာ္ သမီးေတာ္ ၁၀ပါး ျမင္သည္။

၁။ သားေတာ္ သီရိသုုဓမၼရာဇာ (ငယ္မည္ ေမာင္ေလာက္ )

ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္း (ဒီပဲရင္းမင္း) နန္းသက္ ၁၇၆၀-၁၇၆၃

၂။ညီေတာ္ သီရိဓမၼရာဇာ (ငယ္မည္ ေမာင္ရြ)

ဆင္ျဖဴရွင္မင္း( ေျမဒူးမင္း) နန္းသက္ ၁၇၆၃-၁၇၇၆

၃။ညီေတာ္ (ငယ္စဥ္ကတည္းက ကြယ္လြန္သည္။)

၄။ႏွမေတာ္ သီရိမဟာမဂၤလာေဒဝီ (ကႏၷီးျမိဳ႕စား)

၅။ေမာင္ေတာ္ သုုဓမၼရာဇာ (အျမင့္ျမိဳ႕ႏွင့္ တလုုပ္ျမိဳ႕စား)

၆။ႏွမေတာ္ သီရိမဟာရတနာေဒဝီ(မင္းခင္းျမိဳ႕စား)

၇။ေမာင္ေတာ္ သတိုုးမင္းလွေရႊေတာင္ ၊ သတိုုးမင္းေစာ( ငယ္မည္ ေမာင္ဝိုုင္း)

ဘိုုးေတာ္ဘုုရား( ဗဒံုုမင္း) နန္းသက္ ၁၇၈၂-၁၈၁၉

၈။ႏွမေတာ္ သီရိမလႅာရတနာေဒဝီ (အုုန္းေတာေအာင္သာ ဆယ္ရြာႏွင့္ စကုုျမိဳ႕စား)

၉။ေမာင္ေတာ္ သတိုုးမင္းလွ မင္းရဲေက်ာ္စြာ (ပခန္းၾကီးျမိဳ႕ႏွင့္ ကေလးျမိဳ႕စား)

၁၀။ညီေတာ္ သတိုုးမင္းလွမင္းရဲေက်ာ္ထင္ (ပင္းတလဲျမိဳ႕စား)

ကုုိယ္လုုပ္ေတာ္တိုု႔တြင္ သားေတာ္ သမီးေတာ္ ၆ဦး ဖြားျမင္သည္။

၁။ ရွင္မင္းသူ(ခင္သူ)တြင္ ျမင္သည့္ သမီးေတာ္ ပဒုုမၼေဒဝီ

၂။ေက်ာက္ေျမာင္းကေတာ္တြင္ ျမင္သည့္ သားေတာ္ မင္းရဲဖ်ား

၃။စိတၱမေဟတြင္ ျမင္သည့္ သားေတာ္ မင္းရဲညြန္႕

၄။မင္းလွစည္သူ၏ သမီးရွင္မင္းေျပ(ခင္ေျပ)ကိုု နန္းတင္ရာတြင္ ျမင္သည့္ သားေတာ္ ေမာင္လွ

၅။ရွင္ေရႊခဲၾကီး (ခင္ေရႊပြင့္ၾကီး) ကိုု နန္းတင္ရာတြင္ ျမင္သည့္ သမီးေတာ္ မင္းေရႊျမ (မင္းညိဳျမ)

၆။ရွင္ေရႊခဲငယ္ (ခင္ေရႊပြင့္ငယ္) ကိုုနန္းတင္ရာတြင္ ျမင္သည့္ သမီးေတာ္ မင္းညိဳျမ(မင္းေရႊျမတ္)

အေလာင္းမင္းတရားၾကီးတြင္ စုုစုုေပါင္း သားေတာ္သမီးေတာ္ ၁၆ပါးရွိေလသည္။

ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၁၂၂ ခုု၊ ကဆုုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ၾကပ္ေရာဂါျဖင့္ နတ္ရြာစံသည္။ အေလာင္းမင္းတရားၾကီး၏ အုုတ္နန္းျပာႆဒ္ေတာ္ကိုု ေရႊဘိုုျမိဳ႕တြင္ တည္ထားသည္။

၁၇၅၂ မွ ၁၈၈၅ ထိ ကိုု ကုုန္းေဘာင္ေခတ္ဟုုေခၚတြင္ျပီး ကုုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္ မင္းဆက္ ၁၁ ဆက္ရွိသည္။

အတိုုေကာက္အားျဖင့္ ေလာင္း၊ ေနာင္၊ ဆင္၊ စဥ့္၊ ေမာင္၊ ဘိုုး၊ ဘ ၊ သာ၊ ပုု၊ မင္း၊ သီ ဟုု မွတ္သားၾကသည္။

ေရႊဘိုနိဒါန္းမွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

ကၽြန္းလွၿမိဳ႕

June 1, 2013 in General

ကၽြန္းလွၿမိဳ႕ဝင္(ကၽြန္းလွၿမိဳ႕မွ လႈိုက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုပါ၏)

ကၽြန္းလွၿမိဳ႕ဝင္ (ကၽြန္းလွၿမိဳ႕မွ လႈိုက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုပါ၏)

ကၽြန္းလွၿမိဳ႕ဆိုသည္မွာ ေရႊဘို ခရိုင္တြင္း (၇) ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ မႏၱေလး-ျမစ္ႀကီးနား မီးရထားလမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး ေရႊဘိုမွ မိုင္ (၆၀) ခန္႔ ကြာေဝးသည္။

ကၽြန္းလွၿမိဳ႕သည္ သဖန္းဆိပ္ဆည္စီမံကိန္းတြင္ ေရျမဳပ္ဧရိယာအတြင္း ပါဝင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းထားရေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ျမိဳ႕ေဟာင္းေနရာသည္ ယခုအခါ ေရေအာက္မွာ ဖံုးလႊမ္းေနသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းထားရေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အားလံုးအသစ္လိုပင္ျဖစ္ေနသည္။

ေရႊဘိုုခရိုုင္

July 13, 2012 in General

 

ေရႊဘိုုခရိုုင္ျပေျမပံုု

ေရႊဘိုုခရိုုင္သည္ စစ္ကုုိင္းတိုုင္းအတြင္းတည္ရွိေသာခရိုုင္တစ္ခုုျဖစ္ျပီး၊ ေရႊဘိုုခရိုုင္တြင္ ျမိဳ႕နယ္ ၈ ျမိဳ႕နယ္ပါဝင္သည္။ ၎တိုု႔မွာ….

ေရႊဘိုျမိဳ႕နယ္၊ ဝက္လက္ျမိဳ႕နယ္၊ ေရဦးျမိဳ႕နယ္၊ ခင္ဦးျမိဳ႕နယ္၊ တန္႔ဆည္ျမိဳ႕နယ္၊ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္၊ ကၽြန္းလွျမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေျမာင္းျမိဳ႕နယ္ခဲြ တိုု႔ျဖစ္သည္။

ေရႊဘိုုျမိဳ႕၊ ေရႊဘိုုျမိဳ႕နယ္။ (Shwebo Township)

မႏၱေလးျမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၁၁၃ကီလိုမီတာ(မိုင္၇၀ခန္႔) အကြာ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ မူးျမစ္ၾကားတြင္တည္ရွိသည္။ ေက်းရြာအုုပ္စုု ၅၈ရြာႏွင့္ လူဦးေရ ၁၅၀၀၀၀ခန႔္ရွိသည္။ ကုုန္းေဘာင္ေခတ္ဦး အေလာင္းမင္းတရားၾကီး ဦးေအာင္ေဇယ် တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ သမိုုင္းဝင္ ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္။

ဝက္လက္ျမိဳ႕၊ ဝက္လက္ျမိဳ႕နယ္။ (Wetlet Township)

ဝက္လက္ျမိဳ႕သည္ မႏၱေလး-ျမစ္ၾကီးနားရထားလမ္းသည္ဝက္လက္ျမိဳ႕ကိုုျဖတ္သြားျပီး၊ အေနာက္ဘက္တြင္ မူးျမစ္၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဧရာဝတီျမစ္အၾကားတြင္ရွိသည္။ ေက်းရြာအုုပ္စုု ၇၀ႏွင့္ လူဦးေရ ၅၀၀၀၀၀ခန္႔ရွိသည္။ ေရႊဘိုုျမိဳ႕မွ ၂၁မိုုင္ခန္႔အကြာတြင္ ရွိသည္။ စကားအရာတြင္ၾကြယ္ဝေသာ လွေတာရြာသည္ ဝက္လက္ျမိဳ႕နယ္တြင္ပါဝင္သည္။ လွေတာရြာသည္ ေရႊဘိုု-မႏၱေလးကားလမ္းေဘးတြင္ရွိျပီး ဝက္လက္မွ ၇မိုုင္ခန္႔အကြာတြင္ရွိသည္။

ေရဦးျမိဳ႕၊ ေရဦးျမိဳ႕နယ္။ (Ye U Township)

ေရဦးျမိဳ႕သည္ ေရႊဘိုုျမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုုင္ ၃၀ခန္႔အကြာတြင္တည္ရွိျပီး ၊ မူးျမစ္၏အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္ရွိသည္။

ခင္ဦးျမိဳ႕၊ ခင္ဦးျမိဳ႕နယ္။ (Khin U Township)

ခင္ဦးျမိဳ႕သည္ ေရႊဘိုုျမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္ ၁၆မိုုင္ခန္႔အကြာတြင္ရွိသည္။ မဟာနႏၵကန္ေတာ္အတြင္းသိုု႔ စီးဝင္ေနေသာ ေခ်ာင္း ၉ ၉  ေခ်ာင္းရွိသည့္အနက္ ခင္ဦးျမိဳ႕မွ  ေခ်ာင္းတစ္ခုုလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ေရႊဘိုု-ခင္ဦး-ေရဦးကိုု ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းရွိသျဖင့္ လြယ္ကူစြာသြားလာဆက္သြယ္ႏိုုင္သည္။

တန္႔ဆည္ျမိဳ႕၊ တန္႔ဆည္ျမိဳ႕နယ္။ (Tazel Township)

တန္႔ဆည္ျမိဳ႕သည္ ေရဦးျမိဳ႕မွ ၁၄မိုုင္ခန္႔အကြာတြင္တည္ရွိသည္။

ကန္႔ဘလူျမိဳ႕၊ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္(KantBalu Township)

ကန္႔ဘလူ စက္မႈ႕လက္မႈ႕သိပၺံေက်ာင္းတည္ရွိသည္။ ေရႊဘိုုနယ္၏ အဓိက အားထားရေသာ ကားဘိုုးဆည္ႏွင့္ ကင္းတပ္ဆည္သည္ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္။ ခ်ပ္သင္းေဘးမဲ့ေတာႏွင့္ သစ္ေတာၾကိဳးဝိုုင္းဧရိယာမ်ားစြာရွိသည္။ ကန္႔ဘလူမွ ကၽြန္းလွသိုု႔ ကားလမ္းျဖင့္ ၉ မိုုင္၊ ရထားလမ္းျဖင့္ ၈မိုုင္ခန္႔ကြာေဝးသည္။

ေက်ာက္ေျမာင္းျမိဳ႕နယ္ခြဲ(Kyaut Myaung Township)

ဧရာဝတီျမစ္၏ အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္တည္ရွိသည္။ ေက်းရြာအုုပ္စုု ၁၀ရြာရွိသည္။

ကၽြန္းလွျမိဳ႕၊ ကၽြန္းလွျမိဳ႕နယ္္။ (KyunHla Township)

ေရႊဘိုုျမိဳ႕၏ေျမာက္ဘက္ မႏၱေလး-ျမစ္ႀကီးနား မီးရထားလမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး ေရႊဘိုျမိဳ႕မွ မိုင္ (၆၀) ခန္႔ ကြာေဝးျပီး၊ မႏၱေလးျမိဳ႕မွကားလမ္းျဖင့္  ၁၄၀မိုုင္ခန္႔၊ ရထားလမ္း ျဖင့္ ၁၂၀မိုုင္ခန္႔အကြာတြင္တည္ရွိသည္။ ကၽြန္းလွၿမိဳ႕သည္ သဖန္းဆိပ္ဆည္စီမံကိန္းတြင္ ေရျမဳပ္ဧရိယာအတြင္း ပါဝင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းထားရေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ျမိဳ႕ေဟာင္းေနရာသည္ ယခုအခါ ေရေအာက္မွာ ဖံုးလႊမ္းေနျပီး ကၽြန္းလွျမိဳ႕ေဟာင္းေနရာတြင္ သဖန္းဆိပ္ဆည္တည္ရွိသည္။

ေရႊဘိုုျမိဳ႕၏ဌာနဆိုုင္ရာ ဖုုန္းနံပါတ္မ်ား

July 11, 2012 in General

စာရင္းကိုုင္ရံုုး -ACCOUNTS OFFICE
( 1 ) ခရိုုင္စာရင္းကိုုင္ဌာန
• Phone(075) 21607
ေရႊဘိုုျမိဳ႕။
( 2 ) ျမိဳ႕နယ္စာရင္းကိုုင္ဌာန
• Phone(075) 21120
ေရႊဘိုုျမိဳ႕။
စိုုက္ပ်ဳိးေရး ထုုတ္ကုုန္မ်ား ကုုန္သြယ္မႈ႕ဌာန-AGRICULTURAL PRODUCES TRADING
( 1 ) မန္ေနဂ်ာ
• Phone(075) 21022
ေရႊဘိုုျမိဳ႕။
( 2 )မန္ေနဂ်ာ
• Phone(075) 21080
ေရႊဘိုုျမိဳ႕။
( 3 ) ရာဘာ
• Phone(075) 21235
ေရႊဘိုုျမိဳ႕။
စိုုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ကုုန္သြယ္ေရးဌာန
( 1 )ရံုုး
• Phone(075) 21030
ေရႊဘိုုျမိဳ႕။
စိုုက္ပ်ဳိးေရး လုုပ္ငန္း-AGRICULTURE SERVICE
( 1 ) ခရိုုင္မန္ေနဂ်ာ
• Phone(075) 21160
ေရႊဘိုုျမိဳ႕။
( 2 ) ျမိဳ႕နယ္မန္ေနဂ်ာ
• Phone(075) 21049
ေရႊဘိုုျမိဳ႕။
( 3 )မန္ေနဂ်ာ
• Phone(075) 21025
ေရႊဘိုုျမိဳ႕။
( 4 ) ေျခာက္ေသြ႔ဇုုန္ စိမ္းလန္းစိုုေျပေရးဌာန
• Phone(075) 21640
ေရႊဘိုုျမိဳ႕။
ျမန္မာ့စိုုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္လုုပ္ငန္း -AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK,MYANMA
( 1 ) မန္ေနဂ်ာ
• Phone(075) 21053

ေရႊဘိုုျမိဳ႕။

 

သမဝါယမ- CO-OPERATIVE DEPARTMENT
( 1 ) ျမိဳ႕နယ္ရံုုး
• Phone(075) 21036
ေရႊဘိုုျမိဳ႕။
ေဆာက္လုုပ္ေရးဌာန- CONSTRUCTION DEPARTMENT
( 1 ) အင္ဂ်င္နီယာမႈး
• Phone(075) 21101
( 2 ) လက္ေထာက္အင္ဂ်င္နီယာ
• Phone(075) 21007
• AddressSHWEBO, SAGAING.
( 3 )လက္ေထာက္အင္ဂ်င္နီယာ
• Phone(075) 21434
ေရႊဘိုုျမိဳ႕။ Read the rest of this entry →

ေရႊဘိုုခရိုုင္အတြင္းရွိ ဘဏ္မ်ား

July 10, 2012 in General

ေရႊဘိုုခရိုုင္တြင္….ေရႊဘိုုျမိဳ႕နယ္၊ ေရဦးျမိဳ႕နယ္၊ ခင္ဦးျမိဳ႕နယ္၊ တန္႔ဆည္ျမိဳ႕နယ္၊ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္၊ ကၽြန္းလွျမိဳ႕နယ္၊ ဝက္လက္ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ က်ာက္ေျမာင္းျမိဳ႕နယ္ခြဲတိုု႔ ပါဝင္သည္။ ေရႊဘိုုခရိုုင္အတြင္းရွိ အစိုုးရဘဏ္ခဲြမ်ားမွာ…..
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္
ကၽြန္းလွျမိဳ႕၊ ေရႊဘိုုခရိုုင္။
ဖုုန္း=(075) 59003
ျမန္မာ့စိုုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္
ကၽြန္းလွျမိဳ႕၊ ေရႊဘိုုခရိုုင္။
ဖုုန္း= (075) 59005
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္
ကန္႔ဘလူျမိဳ႔၊ ေရႊဘိုုခရိုုင္။
ဖုုန္း= (075) 27025
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္
တန္႔ဆည္ျမိဳ႕၊ ေရႊဘုုိခရိုုင္။
ဖုုန္း=(075) 49011
ျမန္မာ့စိုုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္
 တန္႔ဆည္ျမိဳ႕၊ ေရႊဘိုုခရိုုင္။
ဖုုန္း=(075) 49007
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္
ဝက္လက္ျမိဳ႕၊ေရႊဘိုုခရိုုင္။
ဖုုန္း=(075) 30025
ျမန္မာ့စိုုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္
 ဝက္လက္ျမိဳ႕၊ ေရႊဘိုုခရိုုင္။
ဖုုန္း=(075) 30349
က်န္ရွိေနေသာျမိဳ႕မ်ားတြင္ ဘဏ္ခဲြမ်ားရွိမရွိကိုုလည္း စံုုစမ္းေမးျမန္းျပီးလ ွ်င္ ဆက္လက္၍ စာရင္းျပဳစုုေပးပါမည္။
ဖုုန္းနံပါတ္ကိုုးကား-http://www.myanmarteldir.com.mm/

ရခိုုင္တိုုင္းရင္းသား ဒုုကၡသည္မ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္လွဴဒါန္းပါ။

July 9, 2012 in Donations

ေရႊဘိုုျမိဳ႕ ပိဋကတ္ေအာင္ျမင္ေက်ာင္းတိုုက္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ တပည့္ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမမ်ားမွ ဦးစီး၍ ရခိုုင္ျပည္နယ္ရွိရခိုုင္တိုုင္းရင္းသားဒုုကၡသည္မ်ားအတြက္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းမည္ျဖစ္ပါ၍မည္သူမဆိုု နည္းမ်ားမဟူကုုသိုုလ္ပါဝင္ယူႏိုုင္ပါသည္။ ကုုသိုုလ္ပါဝင္လိုုသူမ်ား ပိဋကတ္ေအာင္ျမင္ေက်ာင္းတိုုက္ ေရႊဘိုုျမိဳ႕သိုုဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုုင္ပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း

May 27, 2012 in Knowledgeable

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း

၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ ညီလာခံအစည္းအေ၀းႀကီးက လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းႀကီးကို အတည္ျပဳ၍ ေၾကညာလိုက္ရာ ထိုေၾကညာစာတမ္းႀကီး၏ စာသားသည္ ေနာက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အျပည့္အစံုပါရွိသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ရာဇ၀င္တြင္မည့္ ေၾကညာခ်က္ကို ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ဤညီလာခံ အစည္းအေ၀းႀကီးက ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံ အားလံုးအား ထိုေၾကညာစာတမ္းႀကီး၏ စားသားကို အမ်ားျပည္သူတို႔ ၾကားသိေစရန္ ေၾကညာပါမည့္အေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံမ်ား သို႔တည္းမဟုတ္ နယ္ေျမမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္းကိုလိုက္၍ ခြဲျခားျခင္းမျပဳဘဲ အဓိကအားျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ထိုေၾကညာစာတမ္းႀကီးကို ျဖန္႔ခ်ိေ၀ငွေစရန္၊ ျမင္သာေအာင္ျပသထားေစရန္၊ ဖတ္ၾကားေစရန္ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ရွင္းလင္းေေဖာ္ျပေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည့္ အေၾကာင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ဆင့္ဆိုလုိက္သည္။

လူခပ္သိမ္း၏ မ်ိဳး႐ိုးဂုဏ္သိကၡာႏွင့္တကြ လူတိုင္းအညီအမွ်ခံစားခြင့္ရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းသည္ လူခပ္သိမ္း၏ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတို႔၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၎၊လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အေရးမထား မထီေလးစားျပဳျခင္းသည္ လူခပ္သိမ္း၏ အက်င့္သိကၡာကို ခ်ိဳးေဖာက္ ဖ်က္စီးတတ္သည့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အျပဳအမူမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာေၾကာင့္၎၊ လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္ဟေျပာဆိုႏိုင္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ သက္၀င္ယံုၾကည္ႏိုင္မႈ၊ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း၊ ခ်ိဳ႕ငဲ့ျခင္းတို႔မွ ကင္းလြတ္စြာ အသက္ေမြးႏိုင္မႈတို႔ကို ခံစားရယူႏိုင္ေစမည့္ ေလာကတစ္ခု ေပၚေပါက္လာရန္အေရးကို လူခပ္သိမ္းတို႔က မိမိတို႔၏ အထက္သန္ဆံုးေသာ လိုလားခ်က္ဆႏၵႀကီးအျဖစ္ျဖင့္ ေႂကြးေက်ာ္ေေၾကညာၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၎၊လူခပ္သိမ္းတို႔သည္၊ တရားလက္လြတ္ ႏွိပ္စက္ကလူျပဳမႈ၊ အုပ္စုိးမႈႏွင့္ ဖိစီးညႇဥ္းပန္းမႈတို႔ကို ေနာက္ဆံုး မလႊဲသာ မေရွာင္သာ လက္နက္စြဲကိုင္ကာ ေတာ္လွန္ျခင္း၊ ပုန္ကန္ျခင္း မျပဳေစရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပးရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၎၊ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ ႀကံေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၎၊ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္တို႔သည္ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ လူ၏ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္းေကာင္း၊ ေယာက္်ား မိန္းမတို႔၏ တူညီသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေလးစားယံုၾကည္ပါသည္ဟု ကုလသမဂၢတြင္ ထပ္မံ၍ အတည္ျပဳၿပီးသည့္ျပင္၊ လူမႈႀကီးပြားတိုးတက္ေရးႏွင့္တကြ ပိုမိုလြတ္လပ္ ေကာင္းမြန္ေသာ လူ႔ဘ၀အဆင့္အတန္းတို႔ကို ျမႇင့္တင္ရန္ သႏၷိဌာန္ခ်ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၎၊ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံတို႔သည္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို၎၊ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို၎၊ ကမာၻတ၀ွမ္းလံုးတြင္ ႐ိုေသေလးစား က်င့္သံုးေစာင့္စည္းၾကျခင္းကို အားေပးမည္ဟု ကတိျပဳၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၎၊ထို႔ေၾကာင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းကို လူတိုင္း အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းသည္ အစဥ္ႏွလံုးသြင္းလ်က္ ကမာၻတ၀ွမ္းလံုးတြင္ အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ႐ိုေသေလးစားၾကရန္ ဆံုးမသြန္သင္ျခင္းျဖင့္ အားထုတ္ၾကရမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ထိုႏိုင္ငံတို႔၏ အာဏာပိုင္အတြင္းရွိ နယ္ပယ္ဆိုင္ရာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအား အဆိုပါအခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိေရာက္စြာ သိမွတ္က်င့္သံုး ေစာင့္စည္းၾကေစရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပဆိုင္ရာ တိုးတက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အားထုတ္ၾကရမည္ဟ၎၊ ရည္ရြယ္ၿပီးလွ်င္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္းကို ႏိုင္ငံခပ္သိမ္း၊ လူခပ္သိမ္းတို႔ တေျပးညီစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကစိမ့္ေသာငွာ ယခု ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

အပိုဒ္ ၁

လူတိုင္းသည္ တူညီလြတ္လပ္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တူညီလြတ္လပ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေမြးဖြားလာသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔၌ ပိုင္းျခားေ၀ဖန္တတ္ေသာဉာဏ္ႏွင့္ က်င့္၀တ္ သိတတ္ေသာစိတ္တို႔ ရွိၾက၍ ထိုသူတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ေမတၱာထား၍ ဆက္ဆံက်င့္သံုးသင့္၏။ Read the rest of this entry →

အေလာင္းမင္းတရားၾကီး၏ အုုတ္နန္းျပာႆဒ္ေတာ္

May 10, 2012 in History

အေလာင္းမင္းတရားၾကီး ဦးေအာင္ေဇယ် (၁၀၇၆-၁၁၂၂)

အိမ္နိမ့္ ၃၇ႏွစ္ ၇လ၊ စည္းစိမ္ေတာ္ ၈ႏွစ္၁လ၊ အသက္ ၄၅ႏွစ္ ၈လ

အေလာင္းမင္းတရားၾကီး၏ အုုတ္နန္းျပာႆဒ္ေတာ္ကိုု ေရႊဘိုုျမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ရစဥ္။

အေလာင္းမင္းတရားၾကီးသည္ ယိုုးဒယားသိုု႔ စစ္ခ်ီတက္ခဲ့ရာမွ အျပန္ သကၠရာဇ္ ၁၁၂၂ခုု၊ ကဆုုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ သထံုုခရိုုင္မုုတၱျမိဳ႕နယ္ကင္းရြာစခန္း ဟံသာဝတီမိဖုုရားလက္ေတာ္တြင္း၌ ၾကပ္ေရာဂါေဝဒနာမွ မသက္သာဘဲ “ေအာင္ျပီ” ဟုု ဥဒါန္းက်ဴး၍ အဆံုုးတြင္ ျပံဳးေတာ္မူကာ နတ္ရြာစံခဲ့ေလသည္။  နတ္ရြာစံေၾကာင္းကိုု တပ္ေတာ္သားတိုု႔ မသိေစဘဲ အေလာင္းေတာ္က အေသြးအသားမ်ားကိုုထုုတ္၍ ဆားသိပ္က်ပ္စည္းျပီး ယူေဆာင္ခဲ့ေလသည္။ ရန္ကုုန္ျမိဳ႕သိုု႔ေရာက္မွ နတ္ရြာစံေၾကာင္းကိုု အမ်ားသိၾကေလသည္။

အေလာင္းမင္းတရားၾကီး နတ္ရြာစံေၾကာင္းကိုု ေျချမန္ေတာ္တိုု႔အား ေလ ွ်ာက္တင္ေစသျဖင့္ အေလာင္းေတာ္ မေရာက္မီ ရတနာသိဃၤေနျပည္ေတာ္တြင္ သားေတာ္ၾကီး (ေနာင္ေတာ္ၾကီး) က ထီးနန္းသိမ္းပိုုက္ႏွင့္ေလသည္။ အေလာင္းေတာ္ေနျပည္ေတာ္သိုု႔ ေရာက္လ ွ်င္ “လိႈင္သာတံခါး” မွသြင္း၍ ေရွ႕လႊတ္ေတာ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ သျဂိဳဟ္ေလသည္။

အေလာင္းမင္းတရားၾကီး၏ သခၤ်ဳိင္းေတာ္သည္ မူလက ေလးတိုုင္စင္ျပာႆဒ္ကေလးမ ွ်သာျဖစ္ျပီး ယင္းကိုု (၁၈၉ ၈)ခုုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ဂဠဳန္ဦးေစာ နန္းရင္းဝန္ဘဝတြင္ ရွိစဥ္ (၁၅-၁၂-၁၉ ၄၀) တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္တြင္ ေရႊဘိုုျမိဳ႕သိုု႔လာေရာက္ျပီး အေလာင္းမင္းတရားၾကီး၏ အုုတ္နန္းျပာႆဒ္ေတာ္ကိုုတည္ေဆာက္ရန္ ပႏၷက္ခ်ခဲ့ေလသည္။ (၁၁-၁-၁၉ ၄၁) စေနေန႔တြင္ မူလခၤ်ဳိင္းေတာ္ကိုု တူးေဖာ္ေလသည္။ အုုတ္နန္းျပာႆဒ္ကိုု အစိုုးရဗိသုုကာအင္ဂ်င္နီယာ ဦးအုုန္းသန္း (F.R.I,B.A)ကပံုုစံထုုတ္ေပးျပီးလ ွ်င္ မႏၱေလးျမိဳ႕မွ  ကန္ထရိုုက္ၾကီး ဦးညုုႏွင့္သား ကိုုေအးလိႈင္တိုု႔ကတည္ေဆာက္ခဲ့ေလသည္။ အုုတ္နန္းျပာႆဒ္ေတာ္ကိုု ၁၉ ၄၂ ခႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုုပ္ျပီးစီး၍ ကုုန္က်ေငြမွာ ယင္းေခတ္ေငြ က်ပ္သံုုးေသာင္း ျဖစ္ေလသည္။

မူရင္း- ေရႊဘိုုနိဒါန္း ႏွင့္ အေလာင္းမင္းတရားၾကီး ဦးေအာင္ေဇယ် (စစ္ကိုုင္း ဦးဘိုုးသင္း)

မလွဴေကာင္းေသာ ဒါန (၁၀) မ်ိဳး

May 7, 2012 in Religious

မလွဴေကာင္းေသာ ဒါန (၁၀) မ်ိဳး

၁။ သမဇၨဒါန-ကေခ်အလွဴ ( အျငိမ့္ဇာတ္ပြဲ )။

၂။ မဇၨဒါန -ေသရည္ေသရက္အလွဴ။

၃။ ဣတၳိဒါန – မိန္းမအလွဴ။

၄။ ဥသဘဒါန -ႏြားလား၊ ျမင္းလား အလွဴ။

၅။ စိတၱကမၼဒါန – ကာမဂုဏ္ကို ႏိုးၾကြေစေသာ ပန္ခ်ီေဆးေရး အလွဴ။

၆။ သတၳဒါန – လက္နက္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ အလွဴ။

၇။ ၀ိသဒါန – အဆိပ္အလွဴ။

၈။ သခၤလိကဒါန – လက္ထိတ္ သံေျခခ်င္း ေႏွာင္ႀကိဳးအလွဴ။

၉။ ကုကၠဳရ သူကရ ဒါန-ၾကက္ ၀က္ သားေကာင္အလွဴ။

၁၀။ တုလာကူဋ မာနကူဋ – ခ်ိန္စဥ္းလဲ၊ တင္းစဥ္းလဲ အလွဴဆုိတာက ေရာင္းတဲ့(အေလး)တစ္မ်ဳိး။ ဝယ္တဲ့(အေလး)ကတစ္မ်ဳိး။ (ခ်ိန္ခြင္နဲ့ေစ်းေရာင္းသူ)ထုိ့ျပင္ ေရာင္းတဲ့(ျပည္ေတာင္း)ကတစ္မ်ဳိး။ ဝယ္တဲ့ (ျပည္ေတာင္း)ကတစ္မ်ဳိး(ဆန္ေရာင္းသူမ်ား)ျဖစ္ေစဖုိ့အတြက္ အေလးခ်ိန္ခြင္ ျပည္ေတာင္းမ်ားကုိထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း။ ဒါမွမဟုတ္ ေပးလွဴျခင္း စတဲ့အလွဴဒါနမ်ဳိးကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

( အရွင္ဝိမလဝံသ )

http://www.worldofwisdom.asia/2012/05/blog-post_02.html မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။